coxamin_rgb_newCOXAMIN e уникален продукт, съдържащ калций, изцяло на растителна основа. Произвежда се от калцифицирани Червени водорасли от вида Lithothamnion Calcareum. Те обитават ограничени територии около чистите брегове на Югозападна Ирландия и Западна Исландия. Жизненият цикъл на водораслите е четири-пет години. За този относително кратък период те усвояват голямо количество минерали от морето.

COXAMIN притежава уникалната пореста структура, подобна на пчелна пита след първична хидратация се видоизменя в гладка. Тя не наподобява тебеширената , зърнеста структура, с която обикновено свързваме представата за калциев продукт. При приемане няма никакъв привкус.
Как се създава COXAMIN /от морето-до пациента/?

Фирма Marigot Ireland Ltd се посвещава на разработката и производството на морски минерални хранителни добавки за подобряване качеството на живот. Член е на Marigot Group – Мрежата за натурални продукти. Marigot Ireland Ltd използва щадящи методи на преработка, с цел максимално запазване натуралните свойства.
Продуктът, произведен от Marigot Ireland Ltd е с наименованието Аквамин и се продава в България под търговското наименование Coxamin. Таблетите COXAMIN съдържат 100% оригинален ирландски продукт.

COXAMIN е произведен от стандартизиран продукт (Lithothamnion Calcareum), притежаващ сертификация за качество от Kosher, Halal, USA FDA „GRAS”, ЕU Health, Non GMO, ISO и HACCP. COXAMIN е калций с формула, свободна от лактоза и фосфати. Не съдържа пестициди, консерванти и оцветители.

coxamin-image1

 

COXAMIN e най-добре усвоимия калциев продукт. Калцият, получен от Lithothamnion Calcareum е с 20% по-ефективно усвоим от този в млечните продукти. Това се дължи на специфичната му структура.
Калциевият карбонат, например, се състои почти изцяло от калцит – ромбоидна решетъчна форма. В COXAMIN, съдържанието се поделя между три полиморфни форми – калцит, арaгонит /орто-ромбична структура/, ватерит /шестоъгълна структура/. Ватеритът е изключително рядко срещана форма.

Структура на калциевите карбонати

 • Непорьозна структура
 • Пясъчен, варовит или зърнест вкус
 • Не се разчупва лесно
 • Стипчива, суха текстура
 • Предизвиква нежелани усещания в устата
 • Предимно калцитна физическа структура

Структура на Coxamin

 • Силно специфична повърхностност
 • Нетръпчив (нестипчив) вкус след хидратация
 • Непясъчна, неваровита текстура
 • Уникална отворена порьозна структура
 • Висок буфериращ капацитет
 • Лесно образува емулсии
 • Подпомага образуването на β-кристали
 • Прах без вкус
 • Нехигроскопичен

Изследвания

Продукти

 • Coxamin

  COXAMIN e уникален продукт, съдържащ калций, изцяло на растителна основа. Произвежда се от калцифицирани Червени водорасли – Литотамнион калкареум.

 • Coxamin D

  COXAMIN D е разработен на базата на COXAMIN, обогатен с 5 μg Витамин D3/на 1 таблета.
  Този витамин е отговорен за доставянето на важните за костите – калций и фосфор.

 • Coxamin Kinder

  COXAMIN KINDER е уникален биоактивен мултиминерален комплекс, с формула свободна от лактоза и фосфати. Не съдържа пестициди, консерванти, оцветители, овкусители и аромати.

 • Coxamin Magne

  COXAMIN MAGNE e уникален продукт, съдържащ 74 микроелемента и минерала, изцяло на растителна основа. Произвежда се от калцифицирани Червени водорасли – Lithothamnion Calcareum.

 • Coxamin K

  COXAMIN К е хранителна добавка, съдържаща високо усвоим калций, получен от калцифицирани червени водорасли Lithothamnion Calcareum и максимални количества натурални витамин K2 и витамин D3. Две таблети COXAMIN K съдържат: Калций (Ca++) - 720 mg, Витамин D3 - 10 µg, Витамин К2 – 100 µg и други естествено налични общо 74 микроелемента и минерала. Други съставки: емулгатор - магнезиев стеарат,

COXAMIN има високо съдържание на калций

Според сравнителния анализ на калций от различни източници се установява следното:

Източник Coxamin Млечен калций Трикалциум фосфат Калциум цитрат /малеат Калциум лактат
Ca (%) 34% 26% 32% 31% 14%
P(%) 0.08% 15% 18% Nil Nil
Ca бионаличност 33-36 % 30% 25% 36% 29%

COXAMIN има високо съдържание на калций, но само минимално съдържание на фосфат. За сравнение – млечният калций има ниско съдържание на калций и високо на фосфат и така не може да бъде използвано ефективно да коригира диетичната непропорционалност.

COXAMIN е мултиминерален материал – съдържа около 34% калций, но също така е богат на други крайно необходими минерали. В него се съдържат още магнезий (2.5%), бор, мед, манган, селен, цинк и много други микроколичества минерали (общо 74, описани в таблицата – Пълен състав на микроелементи и минерали в Coxamin / Coxamin D). Магнезиевият минимум се изисква за добрата абсорбция на калция от организма, а борът и цинкът играят важна роля в биовиталността на калцевия източник.

Защо точно COXAMIN?

1. Ефективност при остеоартроза

Правени са редица научни изследвания в световен мащаб за ефекта от натуралния калций, получен от Lithothamnion Calcareum. Едно такова изследване е сравнителен анализ на две субстанции, имащи отношение към ставните заболявания – Натурален калций/ Coxamin / и Глюкозамин.
*Цел: Оценка на ефекта от Coxamin върху подвижността на ставите, сковаността и болката.
*Критерий: 50 възрастни мъже и жени (35-75 години) с диагноза симптоматичен среден до тежък остеоартрит на коляното.
*Местоположение: Минесота, САЩ
*Продължителност: 3 месеца (12-седмично изследване)
*Изследвано лечение : по 1 таблета 2 пъти на ден
1) Плацебо
2) Coxamin (2000 мг)
3) Глюкозамин сулфат (1500 мг)
4) Coxamin + Глюкозамин сулфат (2000 мг + 1500 мг)
*Прием: орален
*Измервания:
[a] WOMAC болка, скованост, подвижност, изминато разстояние пеша
[b] Активен и пасивен обхват на движение
[c] DEXA (Минерална плътност на костите) скенер на колянна става
*Изследвано лечение: по 1 таблета 2 пъти на ден

Резултати:

Graf1

Coxamin бързо дава облекчение от причинената от работата на ставата болка по време на изследвания период от 12 седмици


Graf2

Пациентите на лечение с Coxamin изминават най-голямо разстояние пеша за 6 минути, в сравнение с всички други пациенти


Graf3

Приемането само на Coxamin за период от 12 седмици подобрява сковаността, свързана с лошото функциониране на ставата


Graf4

Липсата на активност, свързана с лошото функциониране на ставите, се подобрява положително от лечение с Coxamin

*Обобщение: Доказано Структурно/Функционално твърдение.

Клиничните опити демострираха, че Coxamin поддържа функцията на ставите като намалява сковаността и дава облекчение от временните болки, свързани с работата на ставите.

2. Бионаличност и Функционалност

Бионаличност на Coxamin in vivo:
• Fischer плъхове
• Предварителна диета: Стандартна диета за плъхове
• Добавен Coxamin, Калциев карбонат и Трикалциум фосфат
• 8 седмици период на хранене
• Целеви параметри:
– Бионаличност по балансния метод
– Плътност на костите и минерално съдържание в костите

Picture5

Най-интересното в това проучване е анализа на костна минерална плътност /BMD/. Тези резултати показват значително превъзходство в усвояването на хранителните минерали при субектите, хранени с Coxamin по време на този 8 седмичен период.


Picture6

Coxamin демонстрира значително увеличение на минералната костна плътност в сравнение с фосфатните калциеви форми.

3. Антикиселинни качества

Antikis1

Picture3

4. Функционалност на Coxamin в подтискане на Паратироидния хормон (PTH)

• Единична доза Фармакокинетично и Фармакодинамично сравнение на калциевите добавки в жени преди менопауза (2003)
– Приложно изследователски център на Минесота, САЩ
– Двойно сляп, контролиран с плацебо, кръстосан опит
– Краткотраен ефект (6 часа)
– Изследването е представено на Годишната среща на Обществото за експериментална биология 2004 (FASEB)
• 2003 Клиничен опит (Джон Зенк и други) за изследване на ефекта от добавяне на Coxamin срещу калциев карбонат в серум PTH при група жени

Picture911

 

Ключови резултати

pth12

От горната графика Coxamin илюстрира по-добра способност да подтисне РТН активността /1-4 часа/ от калциевия карбонат.

PTH

Coxamin е повече ‘Бионаличен’ от калциевия карбонат
Сравнен с плацебо
Статистическа стойност
Отделяне в урината
(p = 0.006)
PTH хормон
> 90 минути (p=0.003)
> 120 минути (p = 0.017)
> 240 минути (p=0.03)

5. Изследване на кости с БиоМаркер

• Място на изследването: Корк, Ирландия
• Двойно сляпо, контролирано с плацебо, паралелно изследване на групи
• Жени след менопауза
• Период от три месеца
• Coxamin, калциев карбонат, трикалциум фосфат и плацебо
• Орална доза 3 x 200 мг калций; 600 мг на ден
• Целеви параметри:
• Серум PTH, Костна алкална фосфатаза, остеоклацин, вит. D и калций
• Деоксипиридинолон в урината, креатинин

Резултати от опита с костен биомаркер

Picture10

Пациентите на лечение с Coxamin значително са потиснали PTH в сравнение с плацебо

• Увеличение на доставката на калций от Coxamin, свързано с предполагаемото намаляване на деоксипиридинолона в урината (DPD), което показва намаляване в чупливостта на костите
• Калций, присъстващ в Coxamin показва по-голяма биоактивност от другите източници, калциев карбонат, трикалциум фосфат.

Ефективност при остеопороза

Сканирането на DEXA/ костна минерална плътност / разгледана по-долу от този потребител на Coxamin показва как консумацията на Coxamin през дългия период показва огромно увеличение на минералната костна плътност на лумбалната област. ДЕХА сканира резултати за 72 годишен мъж – минералната пълтност на неговия гръбнак е по-типична за човек на половината на неговата възраст. Това е особено интересно тъй като показва още веднага укрепващите свойства на Coxamin за кратко време върху „рехавата костна” структура, което е критично за всичките форми на човешко движение.

DEXA Скенер на лумбарна част на гръбнака на потребител на Coxamin. Номер на сканирано изображение: A09020505. Дата на скенера: 02/09/2005

Picture11

Coxamin при ренална остеодистрофия

Coxamin е препарат особено подходящ при болни с хронична бъбречна недостатъчност за профилактика на костната болест.Препарата повлиява благоприятно множество от патогенетичните механизми по които се развива реналната остеодистрофия чрез:

А/ Набавяне на необходимия на организма биоактивен Калций.
Б/ Потискане на повишената активност на Паратхормона типична за хроничната бъбречна недостатъчност.
В/ Алкализиращ ефект на препарата доказан с проучването на Marigot диапозитив 27 неутрализиращ повишената киселинност на организма при болни с хронични бъбречни увреждания.
Г/ Липса на фосфати в състава на препарата, които да засилват хиперфосфатемията при бъбречна недостатъчност.

Изброените по горе свойства в съчетание с много добрата стомашна поносимост и липсата на запичащ ефект типичен за повечето калциеви препарати прави Coxamin уникален препарат заместващ едновременното прилагане на няколко медикамента за профилактика на реналната остеодистрофия и вторичния хиперпаратиреоидизъм при болни с хронична бъбречна недостатъчност.

COXAMIN се предлага и обогатен с 5 μg Витамин D3 на 1 таблета.

Всички описани изследвания са предоставени от Marigot Ltd – Ireland за Aquamin – Lithothamnion calcareum, чието търговско наименование на българския пазар е Coxamin.